Regulamin serwisu Adrian.Today

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Adrian.Today zwany dalej “sklep” prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem sklepu jest firma WABETTER LTD z siedzibą w Londynie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta.
 5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto oraz zawierają podatek VAT.
 6. Towary oraz usługi dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Adrian.Today można składać poprzez formularz dostępny na stronie sklepu
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację klienta oraz odbiorcy towaru.
 3. Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone emailowo.
 4. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
 5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze bądź usłudze w szczególności cena, charakterystyka towaru, jego cechy oraz elementy wchodzące w skład zestawu.
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez klienta. Potwierdzenie następuje w momencie zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym.

§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności, widoczne podczas procesu składania zamówienia. W zależności od kraju z którego składane jest zamówienie, dostepne są inne procesory płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, widoczne są podczas składania zamówienia.
 3. Warunkiem rozpoczęcia produkcji oraz wydania towaru jest zapłata za towar oraz przesyłkę.

§4
Projekty graficzne

 1. W przypadku realizacji usługi wykonania projektu graficznego klient otrzymuje pierwszą propozycję po ustaleniu zakresu pracy.
 2. Na wniesienie poprawek do projektu klient ma 72 godziny, po tym czasie projekt uznawany jest za wykonany prawidłowo oraz zaakceptowany.
 3. Przeróbki oraz modyfikacje zaakceptowanych projektów wiążą się z ponownym wykupieniem usługi.
 4. Klient ma prawo do użytkowania zakupionego projektu, który został zaakceptowany, na użytkowanie projektów które były przesyłane do klienta przed akceptacją wymagana jest dodatkowa zgoda sklepu.
 5. W przypadku użycia zdjęć stockowych w projektach, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zdjęć.

§5
Strony internetowe oraz sklepy

 1. Budowa strony internetowej rozpoczyna się w momencie przesłania kompletnych danych przez klienta. Na przesłanie danych klient ma 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po czasie 7 dni, klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty 50% wartości zamówienia. Wtedy ponownie obowiązuje termin 7 dni.
 2. W przypadku budowy sklepów internetowych dodawanie produktów leży po stronie klienta, chyba że umowa stanowi inaczej.
 3. Po wykonaniu przez sklep strony internetowej klient ma 72 godziny na akceptację projektu lub wniesienie poprawek. Brak reakcji oznacza iż strona została zaakceptowana oraz przyjęta przez klienta.
 4. Po wykonaniu strony internetowej klient otrzymuje pełny dostęp do panelu administracyjnego strony internetowej, w którym może dokonywać samodzielnych zmian.
 5. Informacje zawarte w stopce strony, w szczególności o wykonawcy witryny nie mogą zostać usunięte przez klienta. Dodatkowa opłata za usunięcie tych danych negocjowana jest indywidualnie.
 6. W przypadku dokonania modyfikacji na zaakceptowanej wcześniej stronie internetowej, klient winien opłacić zamówienie zgodnie z ustaleniami.